Slovensko, Česká republika, Evropská unie a zemědělství

KVAPILÍK, Jindřich. Slovensko, Česká republika, Evropská unie a zemědělství. Náš chov, 2018, roč. 78(6), s. 28-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18085.pdf
Abstrakt

Agrární sektor je významnou, nikoliv však jedinou součástí národního hospodářství v České republice (CR) i na Slovensku (SK). Jeho vývoj ovlivňuje celostátní ukazatele a současně je těmito ukazateli (často výrazně) ovlivňován. Mezi hlavní ukazatele patří inflace, míra nezaměstnanosti a výše hrubého domácího produktu. Pro obyvatele jsou významnější příjmy z pracovní činnosti a důchody. V letech 1991, 2004 a 2017 byly v ČR měsíční pracovní příjmy zhruba o 0,7, 4,2 a 18,2 % a důchody o 13,6, 3,0 a 4,8 % vyšší než v SK. Počty pracovníků v agrárním sektoru se mezi roky 1991 a 2017 snížily ve SK o 70 % (z 8 na 3 %) a v ČR o 65 % (5 na 3 %). V období 1991 a 2017 v SK i v ČR mírně poklesla osevní plocha obilovin (o 11 a 16 %), výrazněji brambor (o 85 a 80 %) a cukrovky (o 54 a 48 %), k nárůstu plochy došlo u řepky (o 297 a 208 %) a u technických plodin (o 94 a 59 %). Z hlediska živočišné výroby s výjimkou dojivosti jsou všechny ukazatele v letech 2004 i 2017 zřetelně nižší, než v roce 1991. Týká se to početních stavů hlavních druhů hospodářských zvířat i jejich produkce.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu