Složení inseminačních dávek kanců

ČEŘOVSKÝ, Josef. Složení inseminačních dávek kanců. Náš chov, 2009, roč. 69(9), s. 35-38. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9094.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit u vzorku čtyř hybridních kanců stejné plemenné příslušnosti a stejného věku tří let, s rozdílným průměrným objemem spermatu, počet biologicky aktivních spermií a obsah nativního spermatu v inseminačních dávkách, použitých k inseminaci prasnic v roce 2006. Celkem byly zkontrolovány údaje o 4933 inseminačních dávkách z 206 odběrů spermatu. Počet biologicky aktivních spermií ve všech kontrolovaných inseminačních dávkách přesáhl stanovený limit 1,5 miliardy v 80 ml ředěného semene.Obsah nativního spermatu ve všech inseminačních dávkách byl vyšší než 10 %. Produkce počtu inseminačních dávek no ejakulát byla vyšší u kanců s vyšším objemem spermatu. Současná metodika přípravy inseminačních dávek umožňuje v České republice produkci dávek s minimálně desetiprocentním obsahem semenné plazmy, aniž by její obsah byl zvláště určen.

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníChov prasat