Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech. Autoři: SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-149-6. 2016-07-11.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16056.pdf
Abstrakt

Při přesné živinové skladbě a živinové stabilitě krmných směsí je možno snížit koncentraci nefytátového fosforu v krmivu pod 1,5 g/kg. Komerční krmné směsi pro nosnice postrádají potřebnou živinovou stabilitu. Proto doporučujeme obsah nefytátového fosforu v krmivu v rozmezí 1,8 – 2,1 g/kg bez započtení efektu fytázy. K základní koncentraci nefytátového fosforu v krmné směsi ve výši 1,8 – 2,1 g/kg doporučujeme přidat fytázu v dávce 150 – 300 FTU/kg.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
Ke stažení 16056
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce