Snížení spotřeby antimikrobik při selektivním zaprahování při využití faremní kultivace v českých chovech

PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2022 Snížení spotřeby antimikrobik při selektivním zaprahování při využití faremní kultivace v českých chovech. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022. : , s. 70-72. ISSN 978-80-7403-277-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz22245.pdf
Abstrakt

Selektivní zaprahování představuje v současnosti výzvu pro chovatele mléčného skotu i veterinární lékaře. Úspěšné zavedení metodiky selektivního zaprahování může vést k významnému snížení spotřeby antimikrobních látek v chovech. Cílem práce bylo ověřit vliv kombinace dvou metod selektivního zaprahování na spotřebu antimikrobních látek a na vybrané stádové parametry zdraví mléčné žlázy v prostředí českých farem.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat