Snižování emisí amoniaku v chovech brojlerových králíků

TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Snižování emisí amoniaku v chovech brojlerových králíků. Náš chov, 2005, roč. 65(4), s. 69-70. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5046.pdf
Abstrakt

Průměrná primární (stájová) produkce amoniaku při výkrmu brojlerových králíků (živá hmotnost 1,3 – 2,5 kg) je 19,87 kg NH3/rok/100 kg živé hmotnosti. S rostoucí průměrnou živou hmotností se primární produkce amoniaku rovněž zvyšuje. Jednoduchou aplikací aditiv rozpuštěných ve vodním emulzním roztoku na pevné výkaly je možno potlačit produkci amoniaku asi o 60%. Při 10 týdenním výkrmu zvýší aplikace aditiv v dávkách 2,7 ml/10 brojlerů náklady o 4,35 Kč, při 13 týdnech o 5,60 Kč. Při dávce 5,6 ml/10 zvířat jsou náklady o 8,96 resp. 11,68 Kč vyšší.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat