Soběstačnost v produkci mléka a mléčných výrobků

KVAPILÍK, Jindřich. Soběstačnost v produkci mléka a mléčných výrobků. Náš chov, 2010, roč. 70(6), s. 14-16. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10060.pdf
Abstrakt

V roce 2009 dosáhla v ČR soběstačnost ve výrobě syrového mléka cca 102 %, v produkci konzumního mléka a mléčných výrobků 86 %. Mezi hlavní příčiny snižování soběstačnosti u této komodity v posledních letech patří nepříznivé a ve srovnání se státy EU-15 horší ekonomické výsledky výroby syrového mléka, resp. nižší nákupní ceny mléka v ČR a rozdíly ve výši přímých plateb mezi státy unie. Snížení závislosti na dodávkách mléčných výrobků ze zahraničí vyžaduje jak dobrou práci výrobců a zpracovatelů mléka, ale i politickou podporu a srovnatelné podmínky v rámci unie.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu