Sója v Evropské unii a v Evropě

KVAPILÍK, Jindřich a BARTOŇ, Luděk. Sója v Evropské unii a v Evropě. Krmivářství, 2019, roč. 23(6), s. 23-27. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19202.pdf
Abstrakt

V roce 2017 připadalo v Evropě kolem 95 % výměry a objemu produkce sóji pouze na osm států. V období 2000 až 2017 se v nich zvýšila výměra sóji 5,3krát, výroba sóji 5,6krát a výnos sóji na hektar o 0,6 tuny a 33 %. Přes nárůst těchto ukazatelů patří zachování a rozšíření stejného trendu i na další evropské státy mezi cíle a úkoly pro nastávající období. Mezi čtyři způsoby využití sóji ke krmným účelům patří sójové boby s termickou úpravou i bez ní, pokrutiny a extrahovaný šrot. Pro sójová krmiva např. platí, že do krmných dávek pro skot lze zařadit i neošetřené sójové boby. Pro monogastrická zvířata je jejich krmná hodnota ovlivněna kvalitou úprav. Hydrotermická úprava sójových produktů pro drůbež je nezbytná. Stávající výměra sóji by podle orientačních propočtů zajistila v Evropské unii kolem 12 % aktuální spotřeby masa, vajec, mléka a sýrů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu