Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele

KVAPILÍK, Jindřich, JEDELSKÁ, R., HANUŠ, O., URBAN, P., ŘÍHA, J., KOPUNECZ, P., SEYDLOVÁ, R., ROUBAL, P., ZLATNÍČEK, J. a KLIMEŠ, M. Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele. Mlékařské listy 158, 2016, roč. 27(5), s. 5-12. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16105.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou vedle technické a technologické charak­teristiky 14 experimentálních stájí za roky 2012 až 2015 stručně hodnoceny ukazatele zjištěné kontrolou užitkovosti dojených krav. Jedná se o počet somatických buněk v mléce (PSB), produkci mléka na krávu v den KU a obsah tuku a bílkovin v mléce. PSB byl u dojnic chovaných v nížinné oblasti o 25 tis./ml a 9 % vyšší než v oblasti podhorské a horské, při pastvě (ve dvou ze 14 chovů) o 38 tis./ml a 13 % nižší než v mléce krav bez pastvy, v mléce holštýn-ských o 65 tis./ml a 28 % vyšší než v mléce krav českých strakatých apod. Mezi roky 2012 a 2015 se v průměru všech stájí signifikantně snížily PSB o 10 % a zvýšily se produkce mléka na krávu a den o 4 % a obsah tuku a bílkovin o 0,03 a 0,06 %. Z vývoje PSB mezi roky 2012 a 2015 je odhad­nuto zvýšení příplatků za mléko s PSB do 100 tis./ml a snížení srážek za mléko s PSB nad 400 tis./ml v průměru na 225 Kč na krávu a rok (0,025 Kč na kg prodaného mléka). Poměrně vysoká variabilita ukazatelů poukazuje na možnosti snížení PSB, zvýšení jakosti syrového mléka a zlepšení ekonomických výsledků jeho výroby.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu