Somatické buňky v ovčím mléce - skrytá hrozba?

MALÁ, Gabriela., 2012 Somatické buňky v ovčím mléce - skrytá hrozba?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků. Brno: MZLU, s. 58-60. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12061.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv vybraných faktorů na počet somatických buněk v ovčím mléce v průběhu laktace. Sledování se uskutečnilo na třech farmách dojných ovcí (východofríská ovce, kříženky plemen šumavské ovce a lacaune). Na každé farmě bylo do experimentu zařazeno 20 ovcí, které byly rozděleny do dvou skupin. První skupina (10 ovcí) byla dojena ručně a druhá skupina (10 ovcí) byla dojena strojem. Individuální vzorky mléka byly odebírány jedenkrát měsíčně v průběhu dvou laktačních období. Počet somatických buněk (PSB) v mléce byl stanoven v akreditované laboratoři dle českých státních norem. Hodnoty byly statisticky vyhodnoceny GLM v programu Statistica. Z výsledků vyplynulo, že PSB v ovčím mléce je přímo závislý na plemeni, věku bahnice, způsobu a četnosti dojení, ale také na managementu farmy.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat