Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš, MILERSKI, Michal a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 302898 B6. 2011-12-01.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz11191.pdf
Abstrakt

Řešení se týká sondy a primeru pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu polymerázovou řetězovou reakcí na úrovni genomické DNA za použití přístroje pro real-time PCR, o složení primerůForward Primer CAGAGGAGGCCAGCTGGTTReverse Primer CCAAGATGTTTTCATGCCTCATC a hybridizačních sondSonda 1 AGAGACAGAAATATATCGGASonda 2 ACAGAAATATATCAGACGGTGT, které umožní amplifikaci fragmentu alel o velikosti 72 bp.

ProjektTvorba plodné linie ovcí plemene merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat