Sonografické měření změn výživného stavu dojnic

ŠEFROVÁ, Jaroslava a ZINK, Vojtěch. Sonografické měření změn výživného stavu dojnic. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 25-27. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11167.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zobjektivnit stanovení výživného stavu dojnic holštýnského plemene pomocí sonografického měření a určit průměrnou výšku podkožního tuku, která odpovídá dané třídě subjektivního hodnocení tělesné kondice (BCS). Pro vyhodnocení bylo využito 981 sonografických měření výšky podkožního tuku a subjektivního hodnocení BCS. K subjektivnímu hodnocení tělesné kondice byla použita pětibodová stupnice s přesností na 0,25 bodu. Výška podkožního tuku byla měřena v oblasti krajiny pánevní dorzálně od kyčelního kloubu sonografem SonoVet 2000, lineární sondou (L2-5/170CD) o frekvenci 5,5 MHz.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR
OdděleníChov skotu