Současné trendy v technologii ustájení selat po odstavu

ROZKOT, Miroslav. Současné trendy v technologii ustájení selat po odstavu. Náš chov, 2020, roč. 80(5), s. 34-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20037.pdf
Abstrakt

Projekce stájí pro prasata vždy vycházela s obratu stáda a tak se občas dostáváme do problémů s návaznostmi kategorií. Pakliže byla stáj navržena tak, aby v turnusovém systému zaplnily vrhy kotce v předvýkrmu, a nyní se tam selata nevejdou, máme problém. Kromě toho selata po odstavu představují vždy náročnou kategorii, která zakládá na úspěch, ale i neúspěch následného výkrmu. A v tomto období jsou ustájení a krmení důležitými prvky pro úspěšný odstav. Krmení mladých selat vyžaduje specifické krmné systémy a strategie řízení. A moderní systémy krmení ukázaly, že podporují chovatele prasat pro snížení stresu a ztráty denního přírůstku po odstavu

ProjektVýkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
OdděleníChov prasat