Současný stav a perspektivy výroby mléka v EU a ve světě

KVAPILÍK, Jindřich. Současný stav a perspektivy výroby mléka v EU a ve světě. Náš chov, 2013, roč. 73(5), s. 30-35. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13059.pdf
Abstrakt

Příspěvek se věnuje nejdůležitějším skutečnostem 4. Mléčného fóra konaného v Berlíně ve dnech 14. a 15. března 2013. Fórum, kterého se účastnilo cca 440 posluchačů (z toho kolem 10 % ze zahraničí) bylo zaměřeno na německou i na evropskou a světovou výrobu a využití mléka. Průběh mléčného fóra vyzněl pro německé výrobce i zpracovatele mléka optimisticky. V souladu s rostoucí poptávkou po mléce a mléčných výrobcích se očekávají příznivé nákupní ceny, zachování účinné unijní záchranné sítě, možnost podpory produkce a zpracování mléka a podpora spolkové vlády a parlamentních politických stran. Z vystoupení vyplynulo, že po zrušení kvót v roce 2015 se neočekává skokový nárůst výroby mléka a že připravené státy a chovatelé budou mít příležitost podílet se na uspokojování rostoucí poptávky. Tradiční součástí byla prezentace firem a produktů jejich činnosti.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu