Souvislost mezi přírůstkem od narození do konce testu a zabřezáváním prasniček

WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Souvislost mezi přírůstkem od narození do konce testu a zabřezáváním prasniček. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 49-51. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9070.pdf
Abstrakt

Rozborem rozsáhlého souboru z kontroly užitkovosti prasnic plemen české bílé ušlechtilé a česká landrase nebyl potvrzen záporný vliv vysokých přírůstku prasniček od narození do konce testu na následný nástup říje a zabřezávání prasniček. Tento výsledek je v souladu s dalšími výzkumy u nás i v zahraničí. Tyto výzkumy naopak ukazují, že vysoký přírůstek obecně urychluje nástup pohlavní dospělosti prasniček a snižuje jejich věk při prvním vrhu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat