Specifika nákladovosti chovu prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a ŽÁKOVÁ, Eliška. Specifika nákladovosti chovu prasat. Náš chov, 2015, roč. 75(7), s. 40. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15228.pdf
Abstrakt

Nákladové parametry chovu prasat jsou, v porovnání s jinými druhy hospodářských zvířat (dojený skot a ovce), výrazněji ovlivněny situací na trhu rostlinných komodit (zejména cenami jadrných krmiv). Na druhé straně, v jejich prospěch svědčí nižší potřeba lidské práce v intenzivním velkovýrobním procesu finalizace produkce. Produkční ukazatele domácích chovů prasat dosažené v posledním období jsou sice mírně nižší než průměr zemí EU, v posledních letech je však v některých parametrech zaznamenáván pozitivní vývoj. Uvedený trend naznačuje zlepšování chovatelské úrovně jak z hlediska zlepšování vlastních podmínek v chovu, tak z hlediska využití výkonnějšího genetického materiálu.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat