Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) u nativních krmiv, výkalů a mléka

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) u nativních krmiv, výkalů a mléka. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav... Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-256-1. 2021-10-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21151.pdf
Abstrakt

Cílem uplatnění metodiky je poskytnutí komplexních informací využití moderní spektrometrické metody blízké infračervené spektroskopie (NIRS) v zemědělské výrobě k hodnocení vybraných parametrů nutriční hodnoty krmiv, homogenity směsné krmné dávky (TMR), obsahu sušiny a škrobu ve výkalech a kvality mléka stanovení vybraných hodnot u nativních vzorků v původní sušině v reálném čase (in situ) a její porovnání s již klasickou metodou NIRS u suchých vzorků a s referenční analytickou metodou „mokré chemie“. Technologií NIRS pro vzorky v původní sušině lze měřit výživné hodnoty jen u těch krmiv, pro která je vytvořena kalibrační rovnice, tu je nutné průběžně aktualizovat. Výsledek analýzy hodně záleží na kvalitě kalibrace. Protože metoda technologie NIRS pro vzorky v původní sušině je levná a rychlá, doporučujeme ji využívat především pro sadu většího množství měření především pro porovnání vzorků z hlediska jejich variability.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
Ke stažení 21151
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat