Spolehlivost genomických plemenných hodnot pro znaky zdraví u holštýnských dojnic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KLÍMOVÁ, Anita., 2021 Spolehlivost genomických plemenných hodnot pro znaky zdraví u holštýnských dojnic. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 29-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21025.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá spolehlivosti plemenných hodnot pro znaky zdraví vemene a paznehtů u holštýnského skotu. Byl proveden odhad plemenných hodnot a jejich spolehlivostí pro klinickou mastitidu, infekční nemoci paznehtů, neinfekční nemoci paznehtů, nemoci paznehtů včetně kulhání a nemoci paznehtů a kulhání samostatně. K vyhodnocení byl použit jednoznakový lineární animal model s opakovatelností. Nejvíce krav bylo použito pro odhad plemenných hodnot pro nemoci paznehtů včetně kulhání, 97 674 krav a nejméně pro neinfekční nemoci paznehtů 21 552. Pro odhad genomických plemenných hodnot byla použita jednokroková metoda genomického odhadu. Referenční populace byla v rozsahu 25 458 jedinců, býků 5 107, krav a jalovic 20 351. Konečný počet SNP byl 35 934. Laktační incidence byla nejvyšší u klinické mastitidy 23,55 %, nejnižší u kulhání 10,61 %. Koeficienty dědivosti byly v rozsahu 3,13 % u kulhání a 5,48 % u infekčních nemocí paznehtů. Použití genomického odhadu plemenné hodnoty se kladně projevilo na zvýšení spolehlivosti predikce plemenných hodnot u genotypovaných jedinců a to o 11 p. b. až 12 p. b.. Ukázalo se, že pokud je ve hře ještě další faktor působící zvýšení spolehlivosti, pak jeho vliv může převýšit vliv genomického odhadu u genotypovaného zvířete. U býků, otců dcer v datových souborech došlo v srovnání zejména s genomickými kravami a jalovicemi (nárůst spolehlivosti 12 p. b. až 13 p. b.) k nižšímu vzestupu spolehlivosti, v průměru pouze o 8 p. b.. Závěrem můžeme konstatovat, že použití genomické selekce je zásadní pro zvýšení spolehlivosti u mladých zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat