Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-201-1. 2018-10-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18215.pdf
Abstrakt

Výsledkem metodiky je nový přístup v genetickém hodnocení teplokrevných koní. Určení spolehlivosti jednotlivých předpovědí umožňuje chovateli větší možnosti při výběru jedinců do plemenitby. Metodika shrnuje postup výpočtu spolehlivostí, popisuje parametrický soubor, který je nezbytnou součástí každého výpočtu. Také popisuje, jak jsou rozebrány výsledky hodnocení. Každý jedinec má nyní určenou spolehlivost předpovědi plemenné hodnoty na základě vstupních dat a informacích o příbuzných jedincích.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
Ke stažení 18215
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat