Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela a KRUPA, Emil.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-151-9. 2016-10-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16175.pdf
Abstrakt

Výsledkem metodiky je nový přístup v genetickém hodnocení masného skotu. Určení spolehlivosti jednotlivých předpovědí umožňuje chovateli větší možnosti při výběru jedinců do plemenitby. Metodika shrnuje postup výpočtu spolehlivostí, popisuje parametrický soubor, který je nezbytnou součástí každého výpočtu. Také popisuje, jak jsou rozebrány výsledky hodnocení. Každý jedinec má nyní určenou spolehlivost předpovědi plemenné hodnoty na základě vstupních dat a informacích o příbuzných jedincích.

ProjektŠlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
Ke stažení 16175
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat