Správná praxe při silážování kukuřice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Správná praxe při silážování kukuřice. Autoři: LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-119-9. 2013-12-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz13174.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je poskytnout informace o problematice týkající se uplatnění nových, především technologických aspektů při silážování kukuřice, podle kterých bude možné zvolit vhodnou technologii výroby kukuřičné siláže, a získat tak kvalitní produkt vhodný jako součást krmných dávek hospodářských zvířat i jako zdroj biomasy pro bioplynové stanice. V metodice jsou zpracována data z několika experimentů, které byly uskutečněny na účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves a ve spolupracujících zemědělských podnicích.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
Ke stažení 13174
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat