Spušťanie mlieka bahníc v prvých 60 sekundách strojového dojenia

MARGETÍN, Milan, MILERSKI, Michal, APOLEN, D., ČAPISTRÁK, A., ŠPÁNIK, J. a ORAVCOVÁ, M. Spušťanie mlieka bahníc v prvých 60 sekundách strojového dojenia. Journal of Farm Animal Science, 2005, roč. 38(1), s. 201-209. ISSN 1335-3683.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5058.pdf
Abstrakt

Nejvyšší mléčná užitkovost byla zaznamenána u dojnic kontrolní skupiny (37,43 kg), následovaly dojnice krmené extrudovanými sójovými boby (36,30 kg) a dojnice krmené řepkovými výlisky (36,26 kg). Rozdíly mezi oběma pokusnými skupinami a skupinou kontrolní byly statisticky významné. Podíly klíčových mastných kyselin zahrnující konjugovanou linolovou mastnou kyselinu byly nejvíce statisticky významně ovlivněny použitým pokusným krmivem.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat