Stabilita kukuřičného zrna silážovaného s chemickými aditivy a bez nich

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 Stabilita kukuřičného zrna silážovaného s chemickými aditivy a bez nich. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 65-71. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10258.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo stanovení vlivu chemické konzervace na fermentační ukazatele, nutriční hodnotu a aerobní stabilitu siláže šrotu vlhkého kukuřičného zrna. Hrubě pomleté kukuřičné zrno bylo silážováno do skleněných laboratorních nádob. Po ukončení fermentace byly nádoby otevřeny, část hmoty byla podrobena chemickým analýzám a část byly uložena do speciálních boxů, izolovaných od okolního prostředí 10 cm vrstvou polystyrénu. Po 24, 48 a 72 hodinách byly siláže předány k chemickým analýzám. Teploty byly měřeny ještě po 168 hodinách, tedy sedmý den po zasilážování. Kontrolní siláž vlhkého kukuřičného zrna bez konzervantu byla stabilní zhruba 48 hodin, pak se začala rychle kazit (teplota stoupla z 19oC na 30,5oC, pH z 5,0 na 5,9, kyselost vodního výluhu KVV klesla ze 774 na 471 g/kg). Siláže konzervované chemickými přípravky v dávce 3 a 6 litrů na tunu řezanky byly na vzduchu stabilní po celé 4 dny sledování. Krmivo je vhodné i pro výživu prasat.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat