Stabilita vitaminu C a dalších vybraných vitaminů v krmných směsích pro drůbež

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stabilita vitaminu C a dalších vybraných vitaminů v krmných směsích pro drůbež. Autoři: SKŘIVAN, Miloš, VÍT, Tomáš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela a BUBANCOVÁ, Ivana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-099-4. 2012-10-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran15
Interní odkaz12153.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je doporučit chovatelům stabilní zdroj vitaminu C pro krmné směsi. Souběžně s tím informovat o vlivu granulace krmné směsi na stabilitu vybraných vitaminů. Askorbyl-2-monofosfát (Lutavit® C Monophosphate 35), zkoušený ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze, prokázal vysokou stabilitu v sypké i granulované krmné směsi po dobu garance 12 týdnů. Krystalická kyselina askorbová je naprosto nestabilní a nevhodná do krmných směsí. Etylcelulózou chráněný vitamin C (ROVIMIX® C-EC), doporučovaný do krmných směsí, vykázal větší ztráty než askorbyl monofosfát. Askorbyl monofosfát kladně ovlivnil stabilitu vitaminů E a A. Granulace zvýšila retenci vitaminu E a β-karotenu v krmných směsích. Opak byl zjištěn u vitaminů C a A.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12153
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce