Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007

DUCHÁČEK, J., PŘIBYL, Josef, STÁDNÍK, Luděk, VOSTRÝ, Luboš, BERAN, J. a ŠTOLC, Ladislav. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 509-520. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11127.pdf
Abstrakt

Breeding valus for direct and maternal effects of weaning weight were evaluated by maternal animal model in a sequence of 10 successive years. The significant correlations between breeding values of the same animals demonstrated strong relationship in a repeated evaluation of animals.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat