Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo II. pro jelenovité jako součást oplocení

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo II. pro jelenovité jako součást oplocení. Autoři: KOTRBA, Radim, MÜLLER, Marc, JANOVSKÝ, Petr, KŠÁDA, Vratislav, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a DUŠEK, Adam.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/02/19. 2019-05-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19302.pdf
Abstrakt

Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo II. pro jelenovité je konstrukčně navrženo pro umístění jako součást oplocení farmy. Je vyrobeno z robustní konstrukce, která slouží zároveň jako zásobník na objemné konzervované krmivo (balíkované i volně ložené seno, senáž) a vytváří dostatečný počet krmných míst. Rozteč zábran umožňuje zvířeti prostrčit jen hlavu a krk k příjmu potravy v době různého naplnění včetně poloprázdného zásobníku, ale zároveň zabraňuje zvířeti prolézt do zásobníku. K omezení prolézání zvířat a posunu objemného krmiva ke zvířatům bylo zvoleno i provedení zešikmeného dna zásobníku a předsazení žlabu před zábrany pro zakládání jadrných krmiv. Předsazení snižuje ztráty vypadáváním/vytaháním sena na zem. Zešikmení cíleně způsobuje i samovolné sesypávání objemného krmiva ke straně zábran, aby bylo dostupné po celou dobu mezi doplňováními. Oproti stacionárnímu multifunkčnímu krmnému a napájecímu místu pro jelenovité (Prototyp I.) umístěnému do prostoru farmy je zakládací přístup pro objemná krmiva u tohoto prototypu součástí oplocení a proto je zabezpečen železnou síťovinou a oplocení je přímo uchyceno na konstrukci krmného místa pomocí vynesené železné tyčoviny. Zařízení je využitelné pro zajištění celoročního a bezpečného přístupu ke krmivu všem kategoriím zvířat/zvěře včetně období říje a umožňuje rovnoměrnou distribuci při dávkovaném předkládání krmiv pro celé stádo. Výsledný systém byl navržen tak, aby byl zastřešený a zamezil degradaci krmiv povětrnostními vlivy. Tento prototyp umožňuje bezkontaktní ruční, nebo nejlépe mechanizované doplňování objemného krmiva na farmách z vnější strany oplocení z důvodu bezpečnosti obsluhy (zejména v době říje) tak, aby bylo zajištěno minimální rušení zvířat. Prototyp krmného místa je připraven, aby mohla být osazena napáječka v návaznosti na zásobník pro předkládání minerálních krmiv.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníEtologie