Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité. Autoři: KOTRBA, Radim, MÜLLER, Marc, JANOVSKÝ, Petr, KŠÁDA, Vratislav, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a DUŠEK, Adam.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2019. 2019-04-11.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19301.pdf
Abstrakt

Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité je konstrukčně navrženo pro umístění v prostoru výběhu farmy. Je vyrobeno z robustní konstrukce, která slouží zároveň jako zásobník na objemné konzervované krmivo (balíkované i volně ložené seno, senáž) a vytváří dostatečný počet krmných míst. Rozteč zábran umožňuje zvířeti prostrčit jen hlavu a krk k příjmu potravy v době různého naplnění, včetně poloprázdného zásobníku, ale zároveň zabraňuje zvířeti prolézt do zásobníku. K omezení prolézání zvířat a posunu objemného krmiva ke zvířatům bylo zvoleno i provedení zešikmeného dna zásobníku a předsazení žlabu před zábrany pro zakládání jadrných krmiv. Předsazení snižuje ztráty vypadáváním/vytaháním sena na zem. Zešikmení cíleně způsobuje i samovolné sesypávání objemného krmiva ke straně zábran, aby bylo dostupné po celou dobu mezi doplňováními. Zařízení je využitelné pro zajištění celoročního a bezpečného přístupu ke krmivu všem kategoriím zvířat/zvěře, včetně období říje, a umožňuje rovnoměrnou distribuci při dávkovaném předkládání krmiv pro celé stádo. Výsledný systém byl navržen tak, aby byl zastřešený a zamezil degradaci krmiv povětrnostními vlivy a zabezpečil bezkontaktní ruční, nebo nejlépe mechanizované doplňování na farmách tak, aby bylo zajištěno minimální rušení zvířat a rovněž bezpečnost obsluhy (zejména v době říje). Prototyp krmného místa je připraven, aby mohla být osazena napáječka v návaznosti na zásobník pro předkládání minerálních krmiv. Toto stacionární krmné místo bylo konstruováno tak, aby ho bylo možné v případě potřeby (např. v rotačním systému pastvy) přemístit běžnou manipulační technikou (např. čelní nakladač).

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníEtologie