Stájové ovzduší - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Stájové ovzduší - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 114-118. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24050.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu stájového vzduchu na šíření mikroorganismů do okolí chovů hospodářských zvířat vyúsťující do návrhu preventivních opatření, omezujících riziko vzniku a šíření antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat