Stájový chov koz - zásady správné chovatelské praxe

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stájový chov koz - zásady správné chovatelské praxe. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-184-7. 2017-12-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17206.pdf
Abstrakt

Metodika se blíže zabývá výběrem plemene, zabezpečením chovného prostředí, včetně jednotlivých technologických systémů, zásadami správné výživy a krmení jednotlivých kategorií koz, produkcí a získáváním kozího mléka, managementem stáda a zásadami biologické bezpečnosti chovu koz (biosecurity). Dodržování zásad správné chovatelské praxe při stájovém chovu dojených koz je jedním z předpokladů udržení dobrého zdravotního stavu stáda, dosažení geneticky daných produkčních a reprodukčních ukazatelů koz s cílem produkce biologicky plnohodnotných a zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
Ke stažení 17206
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat