Stanovení diferencí v kvalitativních znacích masa krav odlišných genotypů a stáří

KOUCKÝ, Milan a KUDRNA, Václav. Stanovení diferencí v kvalitativních znacích masa krav odlišných genotypů a stáří. Maso, 2006, roč. 17(1), s. 34-35. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6033.pdf
Abstrakt

Článek popisuje výsledky srovnávací studie vyhodnocující jakostní charakteristiky masa krav 2 genotypů (holštýnské a české strakaté) různého věku.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat