Stanovení optimálních termínů sklizně pro silážování vybraných odrůd hrachu, bobu a lupiny žluté

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr, LOUČKA, Radko, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Stanovení optimálních termínů sklizně pro silážování vybraných odrůd hrachu, bobu a lupiny žluté. Náš chov, 2022, roč. 82(11), s. 43-47. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22175.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo ověřit možnost využití lupiny žluté (odrůda Salut) jako zdroje píce pro tvorbu siláží. Pro porovnání jsme použili tradiční luskoviny, pěstované za tímto účelem v podmínkách České republiky, a to hrách polní (odrůda Gambit) a bob obecný (odrůda Merkur). V průběhu pěstební sezony byla píce z každé plodiny odebírána ve fázích růstu: 1) Plný květ, 2) Konec kvetení, 3) Plnění semen a 4) Plná semena – vosková zralost. Pro posouzení kvantitativních parametrů byl sledován výnos sušiny a dusíkatých látek. Kvalitativní parametry byly hodnoceny na základě chemického složení, zahrnujícího obsah sušiny, dusíkatých látek, tuku, vlákniny a jejich frakcí a dále stravitelnosti sušiny. Na základě výsledků z této studie je možné konstatovat, že lupina měla jednak nižší výnos sušiny, vyšší obsah NDF a zároveň nižší stravitelnost sušiny v porovnání s hrachem i bobem. Pro účely silážování doporučujeme sklizeň ve fázi plnění semen, i když u hrachu je možné bez ztráty živin i stravitelnosti prodloužit sklizeň až po voskovou zralost, což u bobu a lupiny nedoporučujeme.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat