Stanovení parametrů degradovatelnosti a stravitelnosti sušiny a vlákniny trav na základě chemického složení

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stanovení parametrů degradovatelnosti a stravitelnosti sušiny a vlákniny trav na základě chemického složení. Autoři: JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-029-1. 2009-10-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz9128.pdf
Abstrakt

Tato metodika je zaměřena na poskytnutí nových experimentálně podložených výsledků a rad pro stanovení kvality travních porostů a to z pohledu parametrů trávení sušiny a buněčné stěny. Buněčná stěna je laboratorně charakterizována pomocí stanovení neutrálně detergentní vlákniny (NDF). Vezmeme-li v potaz, že buněčný obsah je přežvýkavci plně stravitelný (využitelný), je jasné, že celková výživná hodnota trav je ovlivňována stravitelností buněčné stěny (tedy NDF). Z tohoto důvodu považujeme stanovení stravitelnosti NDF za nejvhodnější kritérium kvality travní hmoty určené pro krmení či produkci krmiv přežvýkavcům. Pro samotné stanovení degradovatelnosti či stravitelnosti jednotlivých složek krmiv jsou využívány časově náročné ale hlavně finančně nákladné in vivo, in situ a in vitro metody, které jsou prováděny jen v menší míře a to zejména ve výzkumných institucích. Metodika je určena k doplnění informací o kvalitě travních porostů a k určení parametrů degradovatelnosti a stravitelnosti

Ke stažení 9128
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat