Stanovení reziduí inhibičních látek pomocí testačních mikroorganismů

PAŽOUT, V., TREML, F., MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a ILLEK, Josef., 2018 Stanovení reziduí inhibičních látek pomocí testačních mikroorganismů. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 69-71. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18188.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na průkaz přítomnosti reziduí inhibujících látek ve vybraných surovinách a potravinách živočišného původu pomocí jednoduchého screeningu. Ve vzorcích vybraných surovin a potravin živočišného původu (maso, mléko, vejce) byly stanoveny rezidua inhibičních látek jednoduchým difuzním testem na agarové půdě modifikovaným pro každý druh zkoumaných vzorků vyhodnocením inhibice růstu testovaných organismů (Bacillus subtilis , Kocuria rhizophila, Geobacillus stearothermophilus, Escherichia coli). Statistická analýza byla provedena pomocí neparametrických testů v programu Statistica. Po stanovení citlivosti čtyř bakteriálních kmenů (Bacillus subtilis BGA CCM 4062, Kocuria rhizophila CCM 552, Goebacillus stearothermophilus var. Calidolactis C 935 CCM 5965 a Escherichia coli CCM 7372) na sedm komerčních antibiotických testovacích disků (gentamicin, chloramfenikol, oxacillin, lincospectin, amoxicilin, erythromicin a ciproflexacilin). Vybrané vzorky masa, mléka a vajec byly vyšetřeny na přítomnost inhibičních látek.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat