Stanovení reziduí inhibičních látek ve vybraných surovinách živočišného původu

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stanovení reziduí inhibičních látek ve vybraných surovinách živočišného původu. Autoři: PAŽOUT, Vladimír, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-87-8. 2018-01-15.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18009.pdf
Abstrakt

Modifikovaný postup agar difuzního testu je vhodný pro screeningové vyšetření reziduí inhibičních látek ve vybraných tekutých surovinách a potravinách živočišného původu (mléko, vejce, med) postupem, využívajícím filtrační papíry s vyšší nasákavostí a větší velikosti disků. Modifikovaná metoda má vyšší vypovídací schopnost a větší pravděpodobnost záchytu RIL v testovaných vzorcích.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
Ke stažení 18009
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat