Stanovení stravitelnosti NDF kukuřičných siláží in vitro laboratorní metodou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stanovení stravitelnosti NDF kukuřičných siláží in vitro laboratorní metodou. Autoři: JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, HLADKÁ, Vlasta, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/05/2022. 2022-10-19.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22192.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo poskytnout ověřenou technologii pro laboratorní in vitro stanovení stravitelnosti NDF u kukuřičných siláží. Toto stanovení musí být nejen co možná nejpřesnější, ale také cenově dostupné, zejména vzhledem k potenciálnímu širšímu využití v provozních zemědělských laboratořích. Uvedená metoda je tedy určena zejména pro zemědělské laboratoře poskytující co nejkomplexnější rozbory kukuřičných siláží, které jsou nejčastěji zkrmovaným objemným krmivem v chovech skotu v České republice. Vytvořená technologie s využitím tekutých, cenově dostupných enzymů, je plně využitelná pro hodnocení stravitelnosti NDF u kukuřičných siláží. Součástí této ověřené technologie je kompletní popis této in vitro metody, včetně použití regresních rovnic, které umožňují přepočet získaných dat z různých enzymů na „skutečnou“ hodnotu stravitelnosti NDF.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat