Stav šlechtění ovcí na masnou užitkovost v České republice

MILERSKI, Michal., 2010 Stav šlechtění ovcí na masnou užitkovost v České republice. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 45-52. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10164.pdf
Abstrakt

Chovatelé ovcí v České republice jsou zaměřeni zejména na produkci těžkých jatečných jehňat. Genetické zlepšení znaků jatečné hodnoty je tedy jedním z hlavních cílů šlechtění zejména u masných plemen ovcí. Z tohoto důvodu jsou prováděna ultrazvuková měření hloubky hřbetních svalů (UMD) a tloušťky vrstvy podkožního loje (UFD) mezi posledním hrudním a prvním bederním obratlem ve věku jehňat 100(±20) dní. Ve stejnou dobu proběhlo vážení těchto jehňat. Od roku 1999 bylo změřeno 52597 jehňat následujících plemen suffolk (SF), charollais(CH), oxford down (OD), texel (T), německá černohlavá ovce (GB) a romney (RM). Pro ultrazvukově měřené znaky byly metodou BLUP Animal Model odhadovány plemenné hodnoty. Průměrný roční genetický pokrok v UMD za období let 2003-2009 by +0.12 mm/rok (+0.14s.d.) u SF, +0.11 mm/rok (+0.12 s.d.) u OD, +0.10 mm/rok (+0.10 s.d.) u RM, +0.04 mm/rok (+0.05 s.d.) u T a +0.02 mm/rok (+0.03 s.d.) u GB.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat