Stavy přežvýkavců a možnosti využívání trvalých travních porostů

KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, A. Stavy přežvýkavců a možnosti využívání trvalých travních porostů. Výzkum v chovu skotu, 2011, roč. 53(2), s. 58-65. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11195.pdf
Abstrakt

Zvyšování výměry a využívání (obhospodařování) TTP je v EU i v ČR z různých důvodů (životní prostředí, biodiverzita, ráz krajiny aj.) předmětem dotací. Hlavním konzumentem píce z TTP jsou přežvýkavci. Proto výše dotace může být současně opatřením k regulaci počtu (minima i maxima) DJ na jednotku plochy, resp. k zajištění ekologického a ekonomického využívání TTP. Z ukazatelů uvedených v příspěvku vyplývá, že z hlediska dalšího vývoje živočišné výroby v ČR a využívání TTP by byla vhodná diferenciace počtu přežvýkavců na hektar TTP (např. do 0.5, 0.5 až 0.8 a nad 0.8 DJ přežvýkavců na hektar TTP).

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníChov skotu