Stimulační osvětlení dojicího stání automatického dojicího systému

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stimulační osvětlení dojicího stání automatického dojicího systému. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Patentový spis CZ 305467 B6. 2015-09-07.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15120.pdf
Abstrakt

Řešení se týká stimulačního osvětlení dojicího stání automatického dojicího systému, jehož obsluha je automatická a zajišťuje funkci jen v době vhodné k vyvolání stimulačního efektu. Osvětlovací těleso (1), které je nasměrováno na krmný žlab dojicího stání automatického dojicího systému, je ovládáno přes spínač (10) řídicí jednotkou (2), která se skládá z napájecího zdroje (3) a vyhodnocovacího obvodu (4), který je spojen s nejméně dvěma pohybovými čidly (5, 6) a dále je vyhodnocovací obvod (4) spojen s časovačem (7), cyklovačem (8) a blokátorem (9).

ProjektPůsobení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat