Šťovík jako krmivo i vstupní materiál do bioplynových stanic

TYROLOVÁ, Yvona, PETŘÍKOVÁ, V. a VÝBORNÁ, Alena. Šťovík jako krmivo i vstupní materiál do bioplynových stanic. Krmivářství, 2009, roč. 13(4), s. 39-41. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9072.pdf
Abstrakt

Odrůda krmného šťovíku Rumex OK 2 (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los.) byla vyšlechtěna na Ukrajině. Od 90. let 20. století byla tato plodina experimentálně pěstována v ČR. Je používána jako zdroj energie pro bioplynové stanice. Cílem tohoto pokusu bylo zkoumat dynamiku růstu a výnosy šťovíku i jeho obsah živin a silážovatelnost. Potvrdilo se, že výnosy krmného šťovíku rychle narůstají – jeho přírůst činil za měsíc 30 q a má dobrou silážovatelnost. Obsah vodorozpustných sacharidů byl vyhovující a hodnoty spalného tepla jsou podobné jako u kukuřice.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat