Strategie chovu dojnic v době stání na sucho

KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, BLAŽKOVÁ, Kateřina, VÝBORNÁ, Alena, ČERMÁKOVÁ, Jana a TYROLOVÁ, Yvona., 2012 Strategie chovu dojnic v době stání na sucho. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. 66-69. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12172.pdf
Abstrakt

Nejnáročnějším obdobím pro dojnice je konec březosti a přechod do laktace. Intenzivní šlechtění na mléčnou užitkovost se projevilo výrazným zvýšením potenciálu mléčné produkce, který není na počátku laktace v souladu s příjmem energie. Důsledkem je negativní energetická bilance (NEB) provázející vysokoužitkové dojnice v prvních měsících laktace. Energetická rovnováha u vysokoužitkových dojnic v předporodním období má přímý vliv na produkci mléka, plodnost a náchylnost k metabolickým a mfekčním chorobám (Mulligan a Doherty, 2008). Úroveň metabolického stresu u dojnic v tranzitním období často přímo souvisí s energetickým stavem před a po porodu (Mulligan et al., 2006a, b). Snížení příjmu sušiny po otelení je spojováno se zvýšenou tělesnou kondicí před porodem.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat