Stravitelnost klasických a BMR hybridů kukuřice

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Stravitelnost klasických a BMR hybridů kukuřice. Úroda, 2011, roč. 59(1), s. 14-16. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11023.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat rozdíly ve stravitelnosti nízkoligninových (BMR) hybridů kukuřice a hybridů kukuřice klasických s běžným obsahem ligninu, při použití metod in vitro (na přístrojích NIRS) a in sacco. Mezi BMR hybridy a ostatními byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v obsahu škrobu (20,6 vs 24,6 % suš.), stravitelnosti organické hmoty (76,3 vs 71,0 %) a stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny NDF (61,3 vs 50,3 %). Statisticky významné rozdíly byly zjištěny také mezi analýzami na přístrojích NIRS a analýzami metodou in sacco. Korelační koeficienty mezi metodami stanovení byly vysoké (0,69 ­– 0,95).

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat