Stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice při různé době inkubace

LOUČKA, Radko., 2010 Stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice při různé době inkubace. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 72-76. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10256.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice metodou in sacco při inkubaci 24 a 48 hodin a metodou in vitro na přístroji NIRS kalibrovaném při inkubaci 48 hodin v bachorové tekutině dojnic. Stravitelnosti organické hmoty, hrubé vlákniny i neutrálně detergentní vlákniny byly statisticky průkazně vyšší (P < 0,05) při inkubaci 48 hodin než 24 hodin. Rozdíly mezi hodnotami zjištěnými u 44 vzorků z celých rostlin kukuřice a 19 vzorků siláží kukuřice byly minimální. Rozdíly mezi stanovením in sacco a in vitro NIRS s inkubací po 48 hodinách nebyly významné (P > 0,05). Z výsledků vyplývá, že výsledky lze mezi sebou porovnávat, jen jsou-li použity stejné metody.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat