Stravitelnost škrobu siláží kukuřice v bachoru – in vitro

TOMÁNKOVÁ, Olga Stravitelnost škrobu siláží kukuřice v bachoru – in vitro. Náš chov, 2011, roč. 71(3), s. 48-51. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11014.pdf
Abstrakt

Kukuřičné siláže (siláž z celých rostlin, LKS a CCM) jsou z hlediska rozkladu škrobu významná, energeticky koncentrovaná krmiva se střední mírou stravitelnosti škrobu v bachoru přežvýkavců. Cílem práce bylo metodou in vitro stanovit bachorovou stravitelnost škrobu v kukuřičných silážích v porovnání se stravitelností škrobu v nesilážovaném kukuřičném zrnu. Siláže se navzájem lišily obsahem sušiny a škrobu. Průkazné rozdíly v bachorové stravitelnosti škrobu byly zjištěny mezi kukuřičným zrnem a analyzovanými silážemi, ale mezi jednotlivými silážemi navzájem průkazné rozdíly nebyly.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat