Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka

TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, HARTLOVÁ, Helena, MARTINEC, M. a CHODOVÁ, Darina., 2011 Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. In IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 92-96. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11183.pdf
Abstrakt

Cílem publikace je posouzení stravitelnosti živin, biochemických charakteristik krve a užitkovosti českých genových zdrojů králíků vykrmovaných za definovaných podmínek.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce