Strukový násadec pro dojení ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Strukový násadec pro dojení ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal.. Česká republika. Patentový spis CZ 305535 B6. 2015-10-14.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15154.pdf
Abstrakt

Řešení se týká strukového násadce pro dojení ovcí, který je charakterizován tím, že horní část pouzdra (1) strukového násadce je zakřivená tak, že přímka kolmá k rovině ústí strukové návlečky (2) svírá s podélnou osou dolní části pouzdra (1) strukového násadce úhel respektující šikmé postavení struků na vemeni ovce.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat