Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ.. Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, FLEISCHER, Petr, KRPÁLKOVÁ, Lenka, KAŠNÁ, Eva, STANĚK, Stanislav a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa.. Česká republika. Certifikovaná metodika 3837/2017 - ČPI. 2017-05-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17071.pdf
Abstrakt

Cílem této metodiky je návrh struktury, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti v ČR. Tato databáze má sloužit k evidenci a uchování údajů o onemocnění všech věkových kategorií skotu, k vyhodnocení výskytu onemocnění v rámci chovů i celých plemen chovaných v ČR, poskytovat údaje pro šlechtění, tj. odhady plemenných hodnot pro znaky onemocnění dojeného skotu případně poskytovat informace pro odhad plemenných hodnot pro jiné znaky, které jsou s onemocněním ve vztahu po fenotypové i genetické stránce.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
Ke stažení 17071
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat