Studie diferenciální genové exprese u ovcí infikovaných bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis

KYSELOVÁ, Jitka, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, MARKOVÁ, Jiřina a DZIEDZINSKÁ, Radka., 2021 Studie diferenciální genové exprese u ovcí infikovaných bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 39-49. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21032.pdf
Abstrakt

Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) je bakteriální původce chronického onemocnění kaseózní lymfadenitida, které způsobuje v chovech malých přežvýkavců značné ekonomické ztráty. Cílem této studie bylo získat detailní informace o patogenezi onemocnění a imunitní odpovědi hostitele u nakažených ovcí analýzou globální genové exprese metodou vysokokapacitního sekvenování. Bylo detekováno průměrně 26 796 transkriptů, to představuje 63% ze všech známých transkriptů ovce. Z přibližně 32 mil. analyzovaných sekvencí bylo 55 – 58 % readů jednoznačně namapováno na referenční genom ovce. Odolné bahnice ze zasaženého chovu měly celkem 245 diferenciálně exprimovaných genů (DEG) oproti kontrolním, zdravým samicím. U nemocných bahnic bylo vyhodnoceno celkem 195 DEG. Nákaza Cps byla příčinou zvýšené regulace 57 biologických procesů, především buněčného cyklu, mitózy, meioze, segregace chromozómů a organel, včetně kontroly těchto procesů. Diferenciálně exprimované geny byly klasifikovány do 54 různých metabolických a signálních biochemických drah, které byly ovlivněny nákazou bakterií Cps a onemocněním CLA. Celkem 21 zapojených signálních drah je možno považovat za součást řízení imunitní odezvy a udržení homeostáze zdravého organismu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat