Studie vlivu pohlaví a věku na zlomeniny proximálního femuru ve dvou kulturně rozdílných státech

ZELENKA, Lubomír, KNÍŽKOVÁ, Ivana, LUKEŠOVÁ, D. a KUNC, Petr. Studie vlivu pohlaví a věku na zlomeniny proximálního femuru ve dvou kulturně rozdílných státech. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2019, 86, 330-333. ISSN 0001-5415.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz19187.pdf
Abstrakt

Pilotní studie se zabývá současnou situaci v oblasti zlomenin proximálního femuru v kulturně rozdílných regionech, konkrétně Afghánistánu (AFG) a České republice (CZ). Výsledky pilotní studie ukázaly, že existují signifikantní rozdíly ve věku a četnosti zlomenin v závislosti na pohlaví a zemi. Průměrný věk všech pacientů trpících zlomeninami proximálního femuru byl v AFG (58 let) výrazně nižší (p

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat