Stvrzené přátelství: přeznačkování u zeber a afrických oslů

PLUHÁČEK, Jan. Stvrzené přátelství: přeznačkování u zeber a afrických oslů. Živa, 2022, roč. 69(6), s. 327-332. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22255.pdf
Abstrakt

Značkování trusem a močí je u koňovitých velmi častým jevem. I když byla formulována řada hypotéz, tak uspokojivé vysvětlení tohoto jevu se pro koňovité dlouhodobě nedařilo najít. V rámci výzkumu tohoto jevu jsme sledovali 140 jedinců všech tří druhů zeber (z. Grévyho, stepní a horská) a afrického divokého osla v pěti českých zoologických zahradách. Zjistili jsme, že přeznačkování slouží k vyjadřování přátelství dvou jedinců a k posílení soudržnosti stáda. Doba, po kterou zvíře prozkoumává trusu a moč, je naproti tomu zřejmě spojena zejména s reprodukčním chováním.

OdděleníEtologie