Suspenze řasy Parachlorella u hospodářských zvířat, zejména drůbeže

ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela, BUBANCOVÁ, Ivana a SKŘIVAN, Miloš., 2012 Suspenze řasy Parachlorella u hospodářských zvířat, zejména drůbeže. In Drůbežářské dny 2012. Praha: ČZU, s. 20-24. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12082.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo zhodnotit vliv podávání suspenze Parachlorella nurekis 1904 KIEG u drůbeže na užitkovost a kvalitu vajec a masa. V prvním pokusu bylo 120 slepic rozděleno do 2 skupin. Pokusná skupina dostávala suspenzi Parachlorella (30 ml/slepice). V pokusu s 300 kohoutky Ross 308 byla použita kontrolní skupina, skupina se suspenzí v krmné směsi (60 g/kg) a skupina, kde kuřata měla suspenzi v napáječkách (množství dle věku, od 3 do 21 ml/kuře/den). Suspenze Parachlorella průkazně zvýšila snášku o 5 % a hmotnost vajec o 4 g a snížila obsah cholesterolu ve žloutcích. U kuřat byly zjištěny neprůkazné změny na rozdíl od značného účinku suspenze u slepic. Suspenze v dietě průkazně zvýšila pouze živou hmotnost ve 14. dni věku o 27 % oproti kontrole, ale nebyly zjištěny rozdíly v živé hmotnosti v 35. dni věku.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce