Světlo ve stájích a dojírnách

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Světlo ve stájích a dojírnách. Autoři: DOLEŽAL, Oldřich a ČERNÁ, Daniela.. Česká republika. Metodické listy 80-86454-74-6. 2006-08-08.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz6323.pdf
Abstrakt

Jsou doporučeny vhodné parametry osvětlení staveb pro chov dojnic. Doplněno konkrétními návrhy na distribuci světla do životní zóny dojnic.

Ke stažení 6323
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat